Riga This Week - FREE RIGA CITY GUIDE made by locals since 1992
Events

Wake Up in a Dream

WAKE UP IN A DREAM
A new, breathing, warm, analog photo-impressionism by Zane Norvele and Rodion Shehovtsov.

14.06.-14.09.
restaurant Mamma Pasta
Kungu iela 1 Vecrīga, Ratslaukums

Exhibition of photography, made on the legendary 1963 Soviet camera 'Smena 8'. Specially modified by the authors of the project for experiments with superposition of frames and multiple exposures. The know-how of the wonderful amateurs, the couple of Romantics Zane and Rodion- is the imposition of frames with a shift, so that part of the previous frame overlays the next one, turns the entire exhibition into one long photo. All photos are made on film, printed with photo-magnification. No digitalization, no forbidden decorative tricks. Intuition, spontaneity, ease.
18 large works, of about 20 medium-sized. Each artwork is printed in not more than 10 copies and will be available for purchase.


PAMOSTIES SAPNĪ
Svaigs, spirgts, silts analogais foto-impresionisms, ko radījuši Zane Norvele un Rodions Šehovcovs.


14.06.-14.09.
restorānā Mamma Pasta
Kungu iela 1 Vecrīga, Ratslaukums

Fotogrāfiju izstāde, kurā visas fotogrāfijas uzņemtas ar leģendāro padomju 1963.gada aparātu ‘Смена 8’. Tas tika pašrocīgi speciāli modificēts, lai veiktu eksperimentus ar vairākkārt uzklātiem kadriem. Burvīgo diletantu, romantiskā pāra -Zanes un Rodiona 'know how' - kadru sajaukta uzklāšanās ar nobīdi, lai daļa iepriekšējā kadra iekļūtu nākamajā - pārvērš visu izstādi vienā lielā, garā kadrā. Visas fotogrāfijas uzņemtas uz filmas un printētas ar fotopalielināšanas metodi. Nekādu digitālu "uzlabojumu". Intuīcija, spontanitāte, vieglums.


18 lielie darbi, apmēram 20 vidēja izmēra darbu. Katrs darbs izprintēts ne vairāk kā 10 eksemplāros un būs pieejams iegādei. ПРОСНУТЬСЯ ВО СНЕ
Новый, дышащий, тёплый, аналоговый фото-импрессионизм от Зане Норвеле и Родиона Шеховцова.

14.06.-14.09.
ресторан Mamma Pasta
Kungu iela 1 Vecrīga, Ratslaukums

Выставка фотографии, сделанная на легендарный советский фотоаппарат 1963 года ‘Смена 8’. Который был специально модифицирован авторами проэкта для экспериментов с наложением кадров. Ноу-Хау прекрасных дилетантов, пары романтиков Занэ и Родиона– наложение кадров со смещением, так чтобы часть предыдущего кадра попадала на следующий, превращает всю выставку в один длинный кадр. Все фотографии сделаны на плёнку, напечатаны фото-увеличением. Никакой дигитализации, никаких запрещённых декоративных ‘приёмчиков’. Интуиция, спонтанность, лёгкость.
18 больших работ, около 20 среднего размера. Каждая работа отпечатана не более чем в 10 экземплярах и будет предлагаться для приобретения.